Nyomtatás

Iskolánkban mindig nagy szerepet kapott a tehetséggondozás, ezért azonnal nagy lehetőséget láttunk a „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása” című pályázatban való részvételre. Az előző német színjátszó csoportunk nagy múltra tekintett vissza, azonban tagjai ebben az évben elhagyták iskolánkat, így jó lehetőség adódott a német színjátszó csoport újra indítására.

A szakkör célja volt a kommunikációs képességek fejlesztése: tiszta, szép kiejtés, összefüggő beszéd fejlesztése, helyes beszédtempó kialakítása, szókincs fejlesztése, gazdagítás, kérdésalkotás, célirányos válaszadás; a mű pontos megismerése, a kiválasztott szöveg feldolgozása. A nyelvi készségek mellett nagyon fontos volt mind az esztétikai, mind a ritmus érzék fejlesztése is.

A közel három hónapos munka színesebbé tette a nyelvoktatást, bővült a tanulók  szókincse, magabiztosságot kaptak, bátran megnyilvánultak idegenek előtt is, a  gátlásos tanulók is sikerélményhez jutottak, minden résztvevő megtalálta a számára megfelelő szerepet, amiben  megcsillanthatta tehetségét. Fejlesztette a szociális és személyes kompetenciákat, a koncentrációt , memóriát, kreativitást, javult a szóbeli kifejező képességük.

A közös munka során  jobban megismerhettem, formálhattam a  tanítványaimat, a mese feldolgozása élményszerűvé tette,ötvözte a műveltségi területeket, a közösségi tevékenységeket, a szabadidő hasznos eltöltését.  

A darab kiválasztásánál az játszotta a legfontosabb szerepet, hogy olyan darabot tudjunk feldolgozni, amelyben a csoport minden tagja szerephez juthat, mindenki sikeres lehet a maga szerepében. 4. és 5. osztályos gyerekekről van szó, nagyon lelkesek és a nyelvet is nagyon tudatosan és nagy szorgalommal tanulják. A napi teendőik mellett is teljes odaadással készültek közel három hónapig a fellépésre.

A színdarab előadása a helyi Művelődési Házban a német nemzetiségi tehetségnap keretében történt az érdeklődők számára. A hatalmas taps bizonyította munkánk sikerességét, minden gyermek büszkén hagyta el a színpadot. Büszke volt munkájára a szülei, hozzátartozói előtt, de a társaik elismerése ugyanolyan fontos volt számukra. Nincs annál nagyobb öröm számomra, amikor az idegen nyelven való megszólalás mellet már a játék veszi át a fő szerepet, spontán, lazán történik a megnyilvánulás.

Ezen színjátszó csoport méltán lépett a tavaly elballagott színjátszó csoport helyébe, hiszen bizonyították tehetségüket a színdarab feldolgozásában, színpadra vitelében. A német nemzetiségi tehetség napot minden évben megrendezi iskolánk, ahol a diákok ízelítőt adhatnak német nyelvtudásukból, előadói, tánc és ének tehetségükről. Ezen kompetenciák fejlesztésére a nyelvi órán nem nyílik lehetőség.

A pályázat következő eleme egy német nyelvű színházi darab megtekintése volt. Az eredeti elképzeléssel ellentétben abba a szerencsés helyzetbe kerültünk a Német Nemzetiségi Önkormányzatunk jóvoltából, hogy nem kellett elutaznunk Szekszárdra a Deutsche Bühne Ungarn Magyarországi Német Színház előadására, hanem ők jöttek a helyünkbe és a mi iskolánkban történt a vendégszereplés, ugyanazokkal a látványelemekkel, díszletekkel, mintha mi utaztunk volna Szekszárdra.

 

A projekt megvalósításában segítségemre volt Koncz Tímea kolléganőm, akinek ezúton is köszönöm a segítségét.

Hajas Erika

projektvezető