Az iskola elérhetősége  

E-mail:

mezofalvaiskola@gmail.com

Tel.: +36 25 506-930

Fax.: +36 25 506-898

Kérem, hogy a honlappal kapcsolatos észrevételeit az sotine.elvira@petofiaisk.hu e-mail címen Sótiné Papp Elvira tanárnőnek jelezze.

   

Hit- és erkölcstan  

Hit- és erkölcstan

Iskolánkban oktatja és egyben a kapcsolattartó:

Kristofory Valter atya

Magyarok Nagyasszonya plébánia

Cím: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 34.

Tel: 06-25-244-047

E-mail:valteratya@freemail.hu

Nagy Richárd

református lelkész

Alap-Alsószentiváni Református Egyházközség

7011 Alap, Béke u. 10.

Tel: 06-25-220061

E-mail: nagyrichardandras@gmail.com

mobil: 06-30-455-3950

   

Tisztaszoftver program diákoknak!  

offic365matrica

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. Tovább >>

   

Tanulói biztosítás  

Tisztelt Szülők!

Aki az államilag járó ingyenes tanuló biztosítás mellett szeretne plussz biztosítást kötni, az megteheti telefonon keresztül a Grupama Garancia Biztosító képviselőénél.

További részletek >>

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal Horváth Lászlóné (Gabi néni) ig. helyetteshez.

   

Személyi igazolvány  

Tisztelt szülők az alábbiakban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a tankötelezett korú tanulók személyazonosító okmánnyal történő ellátásának feltételeivel, folyamatával kapcsolatos tudnivalókat ismerhetik meg az alábbi képre kattintva.

A képre kattintva olvashatják a hivatal részletes tájékoztató anyagát.

   

Fenntarthatósági témahét  

FTH jelveny szamozott 2024 8

   


„Több, mint egy iskola…”

Fejér megyében, a mezőföldi tájegységben található Mezőfalva nagyközség, mely kb. 4900 fő népességszámú.

A település egyetlen iskoláját, a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elődjét közel 200 évvel ezelőtt alapították. Kezdetben apátsági iskolaként működött, s a korabeli források szerint már 1858-ban 260 tanulót oktattak a 3 osztályos „régi iskolában”. Az intézmény napjainkban is a falu középpontjában, egy épületegyüttesben helyezkedik el, melyhez hatalmas udvar és kert csatlakozik.  Az épület központi részét 1909-ben emelték, melyet aztán a változó igényeknek megfelelően az elkövetkező évtizedek során folyamatosan bővítettek.

2010-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően az iskola megújult. A homlokzat egységes, szép téglaburkolatot kapott. A liftek megépítésével megvalósult a teljes körű akadálymentesítés, továbbá korszerű nyílászárókat építettek be és geotermikus fűtéssel látták el az épületet. A gyerekek legnagyobb örömére, a parkosított, sportpályákkal rendelkező udvaron megépült egy szenzo-motoros játszótér is. Különlegességünk, hogy ugyan itt honfoglalás kori szálláshelyek, étkezési szín, kemence és kézműves ház is található.

Az iskola nevéből is látszik, hogy többcélú intézményről van szó. Elsődleges feladata a közoktatásban az általános iskolai oktatás szervezése. Jelenleg szünetel a szakiskolai képzés, viszont egyre szélesebb körben nyer teret a pedagógiai szakszolgálat és az alapfokú művészetoktatás.

Az iskola 2007. augusztus 1-jétől intézményi társulásban működik, majd 2008. szeptember 1-jétől 3 intézményes társulássá bővült. Gesztorintézmény a mezőfalvi, a két tagiskola pedig Hantoson, illetve Daruszentmiklóson működik. Az intézmény fenntartója így Mezőfalva-Hantos-Daruszentmiklós képviselőtestülete. A diákok közül a 2011-2012-es tanévben 378 fő a mezőfalvi iskolában, 46 fő a hantosi tagiskolában, 101 fő pedig a daruszentmiklósi Benedek Elek tagiskolában tesz eleget tankötelezettségének. Hantoson 5, Daruszentmiklóson 8 tanulócsoport, Mezőfalván 8 nagyfelmenő rendszerű alsó tagozatos és 8 felső tagozatos tanulócsoport dolgozik. A három intézményből kettőben működik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára létrehozott integrált pedagógiai rendszer.

Az intézményben mindig is magas színvonalú nevelő és oktató munka folyt, s ehhez igazodva tanulóink számára jelenleg is széleskörű lehetőségeket biztosítunk ahhoz, hogy képességeiket és sokirányú tehetségüket kibontakoztathassák. Annak érdekében, hogy tanulóink minél eredményesebben szerepeljenek a felvételi vizsgákon, 7-8. évfolyamon bevezettük a magyar nyelv és matematika tantárgyak képességek szerinti csoportbontásban való oktatását.

1992 óta német nemzetiségi nyelvoktatás, 2000–től kezdve három művészeti ágban alapfokú művészetoktatás, 2001–től pedig emelt szintű angol nyelvoktatás, valamint országos hírű birkózó sporttevékenység zajlik az iskolában.

A mezőfalvi iskola az elsők között valósította meg a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját, s ennek a folyamatnak a szakmai kiteljesedése vezetett oda, hogy 2008-ban létrehoztuk az egységes pedagógiai szakszolgálatot, mely napjaikban már kistérségi szinten is ellátja a logopédiai és a gyógytestnevelési feladatokat. Mi hisszük, hogy jövőnk alakulása a saját illetve gyermekeink kezében van. Gyermekeink fejlődése érdekében tehát kulcsfontosságú, hogy az esetlegesen fellépő testi, érzékszervi vagy pszichés rendellenességeket a lehető legkorábban felismerjük, és gyermekeink, tanulóink képességeit megfelelő módon fejlesszük. Megadjuk számukra a lehetőséget, hogy bármilyen adottságokkal is születtek, minél kiteljesedettebb, harmonikusabb, egészségesebb életet élhessenek. Kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy a következő szakfeladati ellátásokat megvalósítsuk: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai és gyógytestnevelési ellátás, integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs-rehabilitációs ellátása, utazó gyógypedagógiai hálózat működtetése.  A szakszolgálatban dolgozó kollégák gazdag terápiás tapasztalatukat felhasználva segítik az inkluzív nevelés minél tökéletesebb megvalósítását.

Pedagógusainak hitvallásában fontos szerepet játszik a tehetséggondozás, ezért 2010-ben csatlakoztunk a Regisztrált Tehetségpont hálózathoz.

Intézményünk három nagy területen folytat kimagasló tehetséggondozó munkát: a művészeti, az idegen nyelvi és a sport tehetségek azonosítása és fejlesztése terén.

Az intézmény egyik fő profilja a 2000 óta működő, majd 2007-ben kiválóra minősült alapfokú művészetoktatási intézmény, melyben kizárólag felkészült, a tehetséggondozásra elhivatott, művészi vénával rendelkező pedagógusok tanítanak. Három művészeti ág: a zene-, tánc-, valamint képző- és iparművészet közül választhatnak tanulóink. A zenei tehetségek zongora, furulya, fuvola, klarinét és népi ének tanszakon bontakozhatnak ki, táncosaink néptáncban jeleskedhetnek, míg a képzősök valamennyien szobrászat tanszakosok. A tavalyi évben e képzési formában 167 tanuló részesült, s közülük többen sikeres felvételi vizsga után művészeti szakközépiskolákban folytatták tanulmányaikat. 

1992 óta működik német nemzetiségi nyelvoktatás intézményünkben, mely azt jelenti, hogy igen magas óraszámban tanulják az ide jelentkezők a német nyelvet, második tantárgyként német honismeretet tanulnak német nyelven, valamint számukra a negyedik évfolyamtól, második idegen nyelvként az angol nyelv oktatása is jelentkezik. Az eredmények magukért beszélnek, számos alap- és középfokú nyelvvizsga, városi, megyei és országos versenyen való szép helyezés mutatja e terület sikerességét. Iskolánkban az idei tanévben 137 fő választotta ezt az oktatási formát.

A sport tehetségfejlesztése a jelenlegi iskolavezetésnek szívügye. Ezalatt nemcsak a kiemelkedő egyéni sportteljesítmények támogatását értjük, hanem a mindennapos testnevelés, a tömegsport fontosságát is. Ennek jegyében az iskola folyosóin a diákok minden szünetben pingpongozhatnak, játszhatnak, mozoghatnak. Az intézmény tárgyi feltételei ideálisak a mozgásfejlesztéshez, mivel szabvány méretű 2 részre osztható tornaterem, 1 tornaszoba és 2 mozgásfejlesztő szoba is rendelkezésünkre áll. Sportudvarunkon bitumenes kézilabda- és kosárlabdapálya található, valamint rengeteg füvesített terület a játékhoz, sportoláshoz. 2001-től működik iskolánkban birkózó tagozat, mely szoros együttműködésben áll a DUNAFERR birkózó szakosztállyal. Eleinte megyei, később országos rendezésű versenyekről, diákolimpiákról hoztak el érmeket tanulóink különböző korcsoportokban, de ma már nemzetközi szinten is. Fiúk és lányok egyaránt sikeresek ebben a sportágban.

A kiváló tanulói teljesítmények mögött mindig megtalálható a támogató szülői háttér és a pedagógusok céltudatos, összehangolt munkája.

Az iskolában az oktatás és nevelés teljes területén magasan kvalifikált, többdiplomás, rendkívül elhivatott pedagógusok dolgoznak. Az ő szakmai tudásuk képezi annak biztosítékát, hogy az intézmény továbbra is méltó lesz több száz éves múltjához.

   

 

   

okoproba1

   

 

   

 

   

Ha tudnak, segítsenek!  

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány adószáma:

19097477-1-07

Eddigi támogatásaikat, nagy tisztelettel köszönkjük.

 

   

Kompetenciamérés  

kompetenciameres

Iskolánk mérési eredményei a képre kattintva elérhetők.

   

Digitális Témahét  

9x badge 2024 kicsi

   
© Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola